جنگجو

Savasci

در مجموعه تلویزیونی جنگجو ، یک تیم سربازان بسیار تحصیل کرده از داستان، برجسته خواهد شد و به جنگ با بی عدالتی و توطئه هایی بر علیه کشورشان برمی خیزند تا پرچم کشورشان را برافراشته نگه دارند .
people رده سنی: Not Rated
public کشور سازنده: ترکیه
tv شبکه سازنده: Limon Film
movie_filter جوایز و افتخارات
  local_movies

  جنگجو فصل 01

  6.1

  قسمت یکم

  Episode 1
  remove_red_eye 4906
  6.1

  قسمت دوم

  Episode 2
  remove_red_eye 1484
  6.1

  قسمت سوم

  Episode 3
  remove_red_eye 1344
  6.1

  قسمت چهارم

  Episode 4
  remove_red_eye 1433
  6.1

  قسمت پنجم

  Episode 5
  remove_red_eye 1075
  6.1

  قسمت ششم

  Episode 6
  remove_red_eye 975
  6.1

  قسمت هفتم

  Episode 7
  remove_red_eye 991
  6.1

  قسمت هشتم

  Episode 8
  remove_red_eye 869
  6.3

  قسمت نهم

  Episode 9
  remove_red_eye 995
  6.3

  قسمت دهم

  Episode 10
  remove_red_eye 862
  6.3

  قسمت یازدهم

  Episode 11
  remove_red_eye 884
  6.3

  قسمت دوازدهم

  Episode 12
  remove_red_eye 799
  6.3

  قسمت سیزدهم

  Episode 13
  remove_red_eye 785
  6.3

  قسمت چهاردهم

  Episode 14
  remove_red_eye 702
  6.3

  قسمت پانزدهم

  Episode 15
  remove_red_eye 776
  6.3

  قسمت شانزدهم

  Episode 16
  remove_red_eye 741
  6.3

  قسمت هفدهم

  Episode 17
  remove_red_eye 826
  6.3

  قسمت هجدهم

  Episode 18
  remove_red_eye 767
  6.3

  قسمت نوزدهم

  Episode 19
  remove_red_eye 718
  6.3

  قسمت بیستم

  Episode 20
  remove_red_eye 693
  6.3

  قسمت بیست و یکم

  Episode 21
  remove_red_eye 684
  6.3

  قسمت بیست و دوم

  Episode 22
  remove_red_eye 818
  6.3

  قسمت بیست و سوم

  Episode 23
  remove_red_eye 682
  6.3

  قسمت بیست و چهارم

  Episode 24
  remove_red_eye 700
  6.1

  قسمت بیست و پنجم

  Episode 25
  remove_red_eye 728
  6.1

  قسمت بیست و ششم

  Episode 26
  remove_red_eye 948
  keyboard_arrow_right
  keyboard_arrow_left
  local_movies

  جنگجو فصل 02

  6.3

  قسمت یکم

  Episode 1
  remove_red_eye 1006
  6.3

  قسمت دوم

  Episode 2
  remove_red_eye 779
  6.3

  قسمت سوم

  Episode 3
  remove_red_eye 1197
  6.3

  قسمت چهارم

  Episode 4
  remove_red_eye 867
  6.3

  قسمت پنجم

  Episode 5
  remove_red_eye 766
  6.3

  قسمت ششم

  Episode 6
  remove_red_eye 977
  6.3

  قسمت هفتم

  Episode 7
  remove_red_eye 671
  6.3

  قسمت هشتم

  Episode 8
  remove_red_eye 640
  6.3

  قسمت نهم

  Episode 9
  remove_red_eye 634
  6.3

  قسمت دهم

  Episode 10
  remove_red_eye 640
  6.3

  قسمت یازدهم

  Episode 11
  remove_red_eye 594
  6.3

  قسمت دوازدهم

  Episode 12
  remove_red_eye 608
  6.3

  قسمت سیزدهم

  Episode 13
  remove_red_eye 725
  6.3

  قسمت چهاردهم

  Episode 14
  remove_red_eye 605
  6.4

  قسمت پانزدهم

  Episode 15
  remove_red_eye 701
  7.1

  قسمت شانزدهم

  Episode 16
  remove_red_eye 680
  7.3

  قسمت هفدهم

  Episode 17
  remove_red_eye 559
  8.6

  قسمت هجدهم

  Episode 18
  remove_red_eye 610
  8.6

  قسمت نوزدهم

  Episode 19
  remove_red_eye 598
  8.6

  قسمت بیستم

  Episode 20
  remove_red_eye 657
  8.6

  قسمت بیست و یکم

  Episode 21
  remove_red_eye 568
  8.6

  قسمت بیست و دوم

  Episode 22
  remove_red_eye 982
  keyboard_arrow_right
  keyboard_arrow_left
  local_movies

  جنگجو فصل 03

  6.2

  قسمت یکم

  Episode 1
  remove_red_eye 786
  6.2

  قسمت دوم

  Episode 2
  remove_red_eye 392
  6.2

  قسمت سوم

  Episode 3
  remove_red_eye 352
  6.2

  قسمت چهارم

  Episode 4
  remove_red_eye 361
  6.2

  قسمت پنجم

  Episode 5
  remove_red_eye 348
  6.2

  قسمت ششم

  Episode 6
  remove_red_eye 281
  6.2

  قسمت هفتم

  Episode 7
  remove_red_eye 335
  6.2

  قسمت هشتم

  Episode 8
  remove_red_eye 330
  6.2

  قسمت نهم

  Episode 9
  remove_red_eye 304
  6.2

  قسمت دهم

  Episode 10
  remove_red_eye 249
  6.3

  قسمت یازدهم

  Episode 11
  remove_red_eye 287
  6.3

  قسمت دوازدهم

  Episode 12
  remove_red_eye 296
  6.3

  قسمت سیزدهم

  Episode 13
  remove_red_eye 294
  6.3

  قسمت چهاردهم

  Episode 14
  remove_red_eye 286
  6.3

  قسمت پانزدهم

  Episode 15
  remove_red_eye 294
  6.3

  قسمت شانزدهم

  Episode 16
  remove_red_eye 269
  6.3

  قسمت هفدهم

  Episode 17
  remove_red_eye 261
  6.3

  قسمت هجدهم

  Episode 18
  remove_red_eye 257
  6.3

  قسمت نوزدهم

  Episode 19
  remove_red_eye 250
  6.3

  قسمت بیستم

  Episode 20
  remove_red_eye 270
  6.3

  قسمت بیست و یکم

  Episode 21
  remove_red_eye 260
  6.3

  قسمت بیست و دوم

  Episode 22
  remove_red_eye 255
  6.2

  قسمت بیست و سوم

  Episode 23
  remove_red_eye 227
  6.2

  قسمت بیست و چهارم

  Episode 24
  remove_red_eye 228
  6.2

  قسمت بیست و پنجم

  Episode 25
  remove_red_eye 289
  6.2

  قسمت بیست و ششم

  Episode 26
  remove_red_eye 337
  6.2

  قسمت بیست و هفتم

  Episode 27
  remove_red_eye 206
  6.2

  قسمت بیست و هشتم

  Episode 28
  remove_red_eye 187
  6.2

  قسمت بیست و نهم

  Episode 29
  remove_red_eye 202
  6.2

  قسمت سیم

  Episode 30
  remove_red_eye 156
  6.2

  قسمت سی و یکم

  Episode 31
  remove_red_eye 219
  6.2

  قسمت سی و دوم

  Episode 32
  remove_red_eye 165
  6.2

  قسمت سی و سوم

  Episode 33
  remove_red_eye 158
  6.2

  قسمت سی و چهارم

  Episode 34
  remove_red_eye 152
  6.2

  قسمت سی و پنجم

  Episode 35
  remove_red_eye 170
  6.2

  قسمت سی و ششم

  Episode 36
  remove_red_eye 165
  6.2

  قسمت سی و هفتم

  Episode 37
  remove_red_eye 133
  6.2

  قسمت سی و هشتم

  Episode 38
  remove_red_eye 58
  keyboard_arrow_right
  keyboard_arrow_left

  کد تخفیف خرید اشتراک از سایت خرید اشتراک از ecare

  1― اشتراک مورد نظر خود را از لیست پایین صفحه انتخاب کنید.

  2― در صفحه پرداخت، کد تخفیف را در قسمت "کد تخفیف" وارد کنید و بر روی "بررسی" کلیک کنید. در صورت صحت کد، مقدار تخفیف از هزینه نهایی کسر میشود.

  3― سپس بر روی یکی از درگاه های بانکی کلیک کنید.

  طبق تصاویر زیر میتوانید از طریق سایت تماشاخونه اشتراک تهیه کنید.

  1― بر روی ورود کلیک کنید

  2― از منوی سمت راست بر روی خرید اشتراک کلیک کنید

  2― اشتراک مورد نظر خود را از لیست درون صفحه انتخاب کنید

  3― بر روی یکی از درگاه های بانکی کلیک کنید

  طبق تصاویر زیر میتوانید از طریق پنل ecare خود اشتراک تماشاخونه تهیه کنید.

  1― بر روی ورود کلیک کنید

  2― بر روی خدمات ارزش افزوده کلیک کنید

  2― بر روی خرید اشتراک تماشاخونه کلیک کنید

  3― اشتراک موردنظر خود را انتخاب کنید

  4― بر روی تایید کلیک کنید

  5― بر روی فعال سازی سرویس کلیک کنید

  6― بر روی بازگشت کلیک کنید