آواره (تردید)

Hercai

عشقی غیر ممکن که زاده انتقام است. شخصی به نام میران به عنوان تاجر وارد شهری می شود و مراوداتش را با خانواده شاداوعلوها بیشتر می کند و در نهایت نوه نصوح شاداوعلو(ریّان) را خواستگاری می کند.

از آنجا که ریّان نوه تنی نصوح نیست و میران خواستگار واقعا خوبی محسوب می شود، نصوح می خواهد نوه واقعی خود را به میران بدهد و ….
people رده سنی: TV-14
public کشور سازنده: ترکیه
tv شبکه سازنده: MIA Yapim
movie_filter جوایز و افتخارات

  آواره (تردید) فصل 01

  7.7

  قسمت یکم

  7.7

  قسمت دوم

  7.7

  قسمت سوم

  8.8

  قسمت چهارم

  7.7

  قسمت پنجم

  7.7

  قسمت ششم

  9

  قسمت هفتم

  7.4

  قسمت هشتم

  7.6

  قسمت نهم

  7.6

  قسمت دهم

  7.7

  قسمت یازدهم

  7.7

  قسمت دوازدهم

  7.7

  قسمت سیزدهم

  7.7

  قسمت چهاردهم

  7.7

  قسمت پانزدهم

  7.7

  قسمت شانزدهم

  7.7

  قسمت هفدهم

  7.7

  قسمت هجدهم

  7.7

  قسمت نوزدهم

  7.7

  قسمت بیستم

  8.4

  قسمت بیست و یکم

  8.4

  قسمت بیست و دوم

  8.9

  قسمت بیست و سوم

  8.9

  قسمت بیست و چهارم

  keyboard_arrow_right
  keyboard_arrow_left

  خلاصه فصل 01 آواره (تردید)

  7.3

  قسمت یکم

  7.3

  قسمت دوم

  keyboard_arrow_right
  keyboard_arrow_left

  آواره (تردید) فصل 02

  7.9

  قسمت یکم

  7.9

  قسمت دوم

  7.9

  قسمت سوم

  7.9

  قسمت چهارم

  7.9

  قسمت پنجم

  7.9

  قسمت ششم

  8.8

  قسمت هفتم

  8.8

  قسمت هشتم

  8.8

  قسمت نهم

  8

  قسمت دهم

  8.2

  قسمت یازدهم

  7.3

  قسمت دوازدهم

  9

  قسمت سیزدهم

  9

  قسمت چهاردهم

  9

  قسمت پانزدهم

  9

  قسمت شانزدهم

  8.9

  قسمت هفدهم

  9

  قسمت هجدهم

  8.7

  قسمت نوزدهم

  8.7

  قسمت بیستم

  8.7

  قسمت بیست و یکم

  8.9

  قسمت بیست و دوم

  8.9

  قسمت بیست و سوم

  8.9

  قسمت بیست و چهارم

  9.4

  قسمت بیست و پنجم

  9.4

  قسمت بیست و ششم

  9.4

  قسمت بیست و هفتم

  9.6

  قسمت بیست و هشتم

  9.6

  قسمت بیست و نهم

  9.6

  قسمت سیم

  8.3

  قسمت سی و یکم

  8.3

  قسمت سی و دوم

  8.3

  قسمت سی و سوم

  9.1

  قسمت سی و چهارم

  9.1

  قسمت سی و پنجم

  9.1

  قسمت سی و ششم

  9.2

  قسمت سی و هفتم

  9.2

  قسمت سی و هشتم

  9.2

  قسمت سی و نهم

  9.5

  قسمت چهلم

  9.5

  قسمت چهل و یکم

  9.5

  قسمت چهل و دوم

  9.3

  قسمت چهل و سوم

  9.3

  قسمت چهل و چهارم

  9.3

  قسمت چهل و پنجم

  9.2

  قسمت چهل و ششم

  9.2

  قسمت چهل و هفتم

  9.2

  قسمت چهل و هشتم

  9.1

  قسمت چهل و نهم

  9.1

  قسمت پنجاهم

  9.1

  قسمت پنجاه و یکم

  8.9

  قسمت پنجاه و دوم

  8.9

  قسمت پنجاه و سوم

  8.9

  قسمت پنجاه و چهارم

  9

  قسمت پنجاه و پنجم

  9

  قسمت پنجاه و ششم

  9

  قسمت پنجاه و هفتم

  8.7

  قسمت پنجاه و هشتم

  8.7

  قسمت پنجاه و نهم

  8.7

  قسمت شصتم

  8.5

  قسمت شصت و یکم

  8.5

  قسمت شصت و دوم

  8.5

  قسمت شصت و سوم

  8.8

  قسمت شصت و چهارم

  8.8

  قسمت شصت و پنجم

  8.8

  قسمت شصت و ششم

  8.8

  قسمت شصت و هفتم

  8.8

  قسمت شصت و هشتم

  8.8

  قسمت شصت و نهم

  8.8

  قسمت هفتادم

  8.8

  قسمت هفتاد و یکم

  8.8

  قسمت هفتاد و دوم

  8.8

  قسمت هفتاد و سوم

  8.8

  قسمت هفتاد و چهارم

  8.8

  قسمت هفتاد و پنجم

  8.8

  قسمت هفتاد و ششم

  8.8

  قسمت هفتاد و هفتم

  8.8

  قسمت هفتاد و هشتم

  keyboard_arrow_right
  keyboard_arrow_left

  کد تخفیف خرید اشتراک از سایت خرید اشتراک از ecare

  1― اشتراک مورد نظر خود را از لیست پایین صفحه انتخاب کنید.

  2― در صفحه پرداخت، کد تخفیف را در قسمت "کد تخفیف" وارد کنید و بر روی "بررسی" کلیک کنید. در صورت صحت کد، مقدار تخفیف از هزینه نهایی کسر میشود.

  3― سپس بر روی یکی از درگاه های بانکی کلیک کنید.

  طبق تصاویر زیر میتوانید از طریق سایت تماشاخونه اشتراک تهیه کنید.

  1― بر روی ورود کلیک کنید

  2― از منوی سمت راست بر روی خرید اشتراک کلیک کنید

  2― اشتراک مورد نظر خود را از لیست درون صفحه انتخاب کنید

  3― بر روی یکی از درگاه های بانکی کلیک کنید

  طبق تصاویر زیر میتوانید از طریق پنل ecare خود اشتراک تماشاخونه تهیه کنید.

  1― بر روی ورود کلیک کنید

  2― بر روی خدمات ارزش افزوده کلیک کنید

  2― بر روی خرید اشتراک تماشاخونه کلیک کنید

  3― اشتراک موردنظر خود را انتخاب کنید

  4― بر روی تایید کلیک کنید

  5― بر روی فعال سازی سرویس کلیک کنید

  6― بر روی بازگشت کلیک کنید